Giải pháp Chuẩn mực cho mọi đối tượng khách hàng . Với mọi lý do chuyển tiền quốc tế và nhu cầu khác nhau của Quý Khách.

Chúng tôi luôn có những phương án tốt nhất cho dù Bạn chuyển một lần, nhiều lần hay chuyển tiền thường xuyên trong tương lai, hãy để Chúng tôi lo các công việc còn lại.

CHUYỂN TIỀN NHANH

Nếu bạn không có nhu cầu Chuyển tiền thường xuyên sang nước ngoài hoặc mới lần đầu thực hiện Giao dịch chuyển tiền Quốc tế. Đây là giải pháp hợp lý nhất cho Quý Khách.

Các yêu cầu Chuyển tiền của Quý khách sẽ được thực hiện nhanh chóng và Bạn có thể xem tình trạng Chuyển tiền trong trang yêu cầu chuyển tiền .

HỢP ĐỒNG DÀI HẠN

Nếu Quý khách là Doanh nghiệp, hoặc cá nhân có nhu cầu chuyển hàng thường xuyên sang nước ngoài cho đối tác hoặc cá nhân khác. Đây là giải pháp phù hợp nhất cho Quý Khách.

Hợp động dài hạn bao gồm các mức phí không đổi trong thời gian giá trị hợp đồng, tối đa là 2 năm. Với phương pháp này Bạn có thể tiết kiệm đáng kể.